helsinki-tallinna tunneli

Reissujuna aikoo avata Helsinki-Berliini junayhteyden.